wetenschappen – wiskunde.

  • Logischerwijze ben je goed voorbereid voor alle studierichtingen met een wetenschappelijke en/of taalcomponent

Na de 2de graad wetenschappen, kun je bij ons verder in de 3de graad Wetenschappen-Wiskunde. Dit zorgt voor een brede algemene vorming met een degelijke wetenschappelijke basis.
Je kunt, naargelang je interesse, inzet en mogelijkheden, zowel kiezen voor een master als professionele bachelor.

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands12
Project: Artistieke expressie – EcoFIN11
Specifiek gedeelte
Chemie/STEM11
Biologie/STEM11
Fysica/STEM22
Wiskunde44
Onderzoeksvaardigheden – STEM11
Informaticawetenschappen1
Vrije ruimte
Project wetenschappen – STEM22
* modernisering secundair onderwijs 2024-2025