wetenschappen – wiskunde.

  • Logischerwijze ben je goed voorbereid voor alle studierichtingen met een wetenschappelijke en/of taalcomponent

Na de 2de graad wetenschappen, kun je bij ons verder in de 3de graad Wetenschappen-Wiskunde. Dit zorgt voor een brede algemene vorming met een degelijke wetenschappelijke basis.
Je kunt, naargelang je interesse, inzet en mogelijkheden, zowel kiezen voor een master als professionele bachelor.

Lessentabel.

5e*6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
65
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM
54
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap1
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands12
Wiskunde11
Aardrijkskunde1
Project: Artistieke expressie – EcoFIN1
Specifiek gedeelte
Chemie/STEM11
Fysica/STEM12
Wiskunde34
Onderzoeksvaardigheden – STEM2
Informaticawetenschappen1
Vrije ruimte
CA Project wetenschappen – STEM23
* modernisering secundair onderwijs 2023-2024