moderne talen – wetenschappen.

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit

Daarnaast krijg je een hoop vreemde talen aangeboden:

  • Engels, Frans en Spaans

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.

Na de 2de graad Wetenschappen-Talen, kun je bij ons verder in de 3de graad Moderne talen – Wetenschappen. Dit zorgt voor een brede algemene vorming met een degelijke wetenschappelijke basis. Logischerwijze ben je goed voorbereid voor alle studierichtingen met een wetenschappelijke en/of taal component. Je kunt, naargelang je interesse, inzet en mogelijkheden, zowel kiezen voor een master als professionele bachelor.

Lessentabel.

5e*6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde11
Project: Artistieke expressie – EcoFIN1
Specifiek gedeelte
Chemie/STEM11
Spaans2
Engels11
Frans11
Duits2
Fysica/STEM12
Wiskunde11
Biologie/STEM11
Vrije ruimte
CA wiskunde1
CA Spaans1
Project wetenschappen2
* modernisering secundair onderwijs 2023-2024