moderne talen.

 • De nieuwe richting Moderne Talen in de derde graad komt tegemoet aan het profiel van leerlingen die sterk zijn voor moderne talen en die zich volledig willen inzetten voor talen, zonder nog onderdelen van een ander wetenschapsdomein te moeten volgen
 • De studierichting Moderne talen sluit bovendien aan op verschillende logische doorstroomopties in het hoger onderwijs.
 • In vergelijking met de tweepolige studierichtingen werken de leerlingen in deze studierichting aan meer onderdelen van het wetenschapsdomein Talen en gaan ze er ook dieper op in.
 • De leerlingen worden ingewijd in de wereld van de taaltechnologie: ze gaan kritisch om met taaltechnologische hulpmiddelen en maken kennis met de toepassingen van taaltechnologie binnen andere wetenschappelijke domeinen.
 • De enige studierichting waar ook een vierde vreemde taal in het verplichte curriculum zit.

Je kunt, naargelang je interesse, inzet en mogelijkheden, zowel kiezen voor een master als professionele bachelor. Mogelijke vervolgstudies:

 • Politieke en Sociale wetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Onderwijs
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)
 • Taal- en Letterkunde
 • Toegepaste taalkunde

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen, STEM
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Wiskunde11
Project: Artistieke expressie – EcoFIN11
Specifiek gedeelte
Taalwetenschap11
Engels22
Frans22
Nederlands22
Duits22
Spaans22
* modernisering secundair onderwijs 2024-2025