sportwetenschappen.

  • Er wordt vertrokken vanuit sportsituaties of sportgerelateerde contexten om je te laten kennismaken met de wetenschappen
  • De component wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie en fysica
  • Er wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van feitenmateriaal d.m.v. schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal en de inzichtelijke verwerking en evaluatie ervan

De component sport bestaat uit uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, … maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Je ontwikkelt bewegingscompetenties waarbij de veelzijdige lichamelijke en motorische ontwikkeling een aanzet betekenen voor een medisch verantwoorde en veilige levenshouding, ondersteund door wetenschappelijk inzicht in motoriek.

Het pakket sport omvat 3-4 lestijden aangevuld met 2 lestijden lichamelijke opvoeding die worden opgenomen in het deel Lichamelijke opvoeding en sport.

Lessentabel.

5e*6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis/burgerschap11
Lichamelijke opvoeding****
Nederlands12
Wiskunde11
Project: Artistieke expressie – EcoFIN1
Specifiek gedeelte
Wiskunde11
Bewegingswetenschappen44
Lichamelijke opvoeding en Sport33
Biologie/Toegepaste biologie1
Fysica/Toegepaste fysica2
Bio/chemie/fysica/STEM3
Vrije ruimte
CA Sport of andere sport22
* modernisering schooljaar 2023-2024
** wordt opgenomen in Lichamelijke opvoeding en Sport