doorstroomfinaliteit.

In de modernisering laat men de oude onderwijsvormen bestaan, naast de finaliteiten. Deze laatste bepalen waartoe een opleiding leidt: doorstroomrichting naar het hoger onderwijs, doorstroomrichting naar het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt, arbeidsmarktgericht.

dubbele finaliteit.

Studierichtingen met een dubbele finaliteit (D/A) bereiden leerlingen voor op een job of een professionele bachelor die inhoudelijk aansluit bij de studierichting. Naast deze finaliteiten blijft de onderverdeling in drie onderwijsvormen (ASO, BSO en TSO) bestaan.