humane wetenschappen.

  • Ben jij iemand die goed met andere mensen kan omgaan en maatschappelijk geëngageerd?
  • Ben jij geïnteresseerd in het gedrag van anderen en jezelf? Een gedreven leerling met een kritische geest?
  • Ben jij iemand die meer wil leren over hoe onze samenleving functioneert?
  • Ben je geboeid om zelf aan onderzoek te doen door middel van enquêtes en interviews?
  • Ben jij iemand die wil verder studeren in het hoger onderwijs?

Humane Wetenschappen is de ideale studierichting voor wie geïnteresseerd is in de mens en de maatschappij.
Dankzij een projectmatige werking met regelmatige gastlessen, getuigenissen voor de klas, didactische uitstappen en een maatschappelijke stage in de derde graad ontwikkelen de leerlingen een open blik naar de wereld toe. Kritisch nadenken loopt als een rode draad doorheen de studierichting. Een vernieuwende onderwijsaanpak met focus en transfer tussen de clustervakken staat centraal.

Elke leerling krijgt individuele trajectbegeleiding van een persoonlijke coach-leerkracht.

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Geschiedenis / burgerschap11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands22
Wiskunde11
Project: Artistieke expressie + EcoFIN11
Specifiek gedeelte
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen33
Kunstbeschouwing21
Filosofie22
Vrije ruimte
Project Humane wetenschappen12
* modernisering secundair onderwijs 2024-2025