STEM-wetenschappen.

  • Voor de denkers en de doeners…onze toekomstige ingenieurs
  • Leerlingen onderzoeken en ontwerpen
  • STEM-lab: onderzoek- en ontwerpcentrum
  • SkriWare – uniek in Vlaanderen

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5