ondernemen.

  • Je leert over de sociaal-economische realiteit en actualiteit, vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid
  • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken
  • Je leert kritisch kijken naar marketing en reclame
  • Je verwerft inzicht in betaalmiddelen, budgetbeheer, duurzaamheid
  • Je leert verder ook over ondernemersschap, prijsbe├»nvloeding, economische trends

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5