tweede leerjaar / A-stroom.

Basisvorming.

In de eerste graad a-stroom werken we verder met de brede basisvorming. In het tweede jaar ligt het basispakket van 25 lesuren wettelijk vast. De overige 5 uur vult elke leerling in met enerzijds een keuze uit de opties Latijn-Grieks, STEM-wetenschappen, sport, moderne talen-wetenschappen, STEM-technieken, Maatschappij en welzijn (zorg) en anderzijds voor 2 uur BUB-coaching.

Onder BUB-coaching wordt verstaan ‘begeleid uitdiepen en bijschaven’ van de leer-, sociaal-relationele en digitale competenties onder begeleiding van de coaches.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5

Keuzegedeelte.

Het pakket basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 5 lesuren per week.