klassieke talen.

  • Grieks & Latijn
  • Lectuur: lezen en analyseren van authentieke teksten en creatief verwerken
  • Cultuur: ontstaan van Rome, mythologie, uitbarsting Vesuvius

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5