moderne talen – wetenschappen.

  • Mens – Expressie – Natuur – Samenleving
  • Voor leerlingen met een hart voor mens, natuur en dier
  • Domeinverkennend werken rond duurzaamheid, ondernemen
  • Creatief en gefascineerd zijn door kunst en cultuur
  • Leerling is begaan met wat er in de wereld gebeurt en volgt de actualiteit
  • Nadruk op gezonde voeding en levensstijl
  • Communicatieve vaardigheden

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5