maatschappij & welzijn.

  • Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties
  • Je leert wat een gezonde en persoonlijke leefstijl is
  • Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5