STEM-technieken.

  • Je gaat technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan
  • Je ontwerp en maakt prototypes
  • Praktischer gericht dan STEM-wetenschappen
  • Pakket: mechanica-elektriciteit

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5