sport.

  • Ontwikkelen van basiseigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, co√∂rdinatie en evenwicht
  • Basiseigenschappen toepassen in alledaagse en niet alledaagse sporten

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen
aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, STEM, EcoFin
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)2
Keuzegedeelte5