economie – wetenschappen.

  • Bestaat uit twee componenten: Economie en Wetenschappen. De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor zeer ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar er eigenlijk geen keuzebeperkingen zijn.
  • De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
  • Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … . De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
  • In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.
  • Ook moderne talen neemt een belangrijke plaats in met aandacht voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde.
  • Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Lessentabel.

5e6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis
5
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica
4
BUB-coaching2
Levensbeschouwing2
Engels1
Frans1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde1
Fysica1
Specifiek gedeelte
Biologie1
Chemie1
Economie4
Fysica1
Wiskunde1
Vrije ruimte
Project Wetenschappen-STEM2