wellness en schoonheid.

  • Je leert over de verzorging van gelaat, handen, voeten en lichaam, aspecten van haarverzorging en make-up. De praktijkvakken worden wetenschappelijke onderbouwd. Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij schoonheids‐ en lichaamsverzorging.
  • Je leert de mogelijkheden en beperkingen van verzorgingsproducten kennen en kritisch omgaan met reclame. Je leert materialen en apparaten hygiënisch en veilig gebruiken. Zo kan je schoonheidsbehandelingen verantwoord uitvoeren.
  • Je leert de huid onderzoeken in functie van een behandelingsplan op maat van de klant.
  • Je leert op een correcte manier omgaan met je klant met aandacht voor zijn welbevinden. Sociale vaardigheden zijn belangrijk.

Je wordt opgeleid tot schoonheidsspecialiste.

In de nieuwe richting ‘Wellness en schoonheid’ wordt er gefocust op uitgebreide schoonheids‐ en lichaamsverzorgingstechnieken met specifieke technieken, apparatuur en producten.

Domein – maatschappij en welzijn, mogelijke vervolgstudies:

  • Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)
  • Handelswetenschappen en
  • Bedrijfskunde (Wellbeing‐ en vitaliteitsmanagement)
  • Onderwijs

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal en Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
44
Cultuur Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
22
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Wiskunde11
Project: artistieke expressie – EcoFin11
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie12
Toegepaste biologie11
Wellness en schoonheidsverzorging87
T-lab (Frans/Engels)11
Stage22
Vrije ruimte
Stage22
* modernisering secundair onderwijs in 2024-2025