elektrotechnieken.

  • Je bent meer praktisch dan theoretisch ingesteld en hebt meer belangstelling voor praktijk dan voor theorie;
  • Is geïnteresseerd in industriële en residentiële/tertiaire elektriciteit;
  • Is bereid om de evolutie in automatisatie bij te houden;
  • Is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • Is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen en is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.

Elektrotechnieken (e-STEM) is een praktijkgerichte studierichting. Je maakt kennis met elektriciteit en installatieleer. Drones, 3D printers, lasercutter, balancerende robots, racewagens op zonne-energie, intelligente protheses, apps ontwikkelen,…
Je kan het zo gek niet bedenken of het komt aan bod in de unieke studierichting e-STEM!

Ter voorbereiding op hogere studies, wordt er extra aandacht besteed aan de theoretische benadering van de technische vakken. Als voorbereiding op de arbeidsmarkt komen de competenties op basis van de beroepskwalificaties Elektrotechnicus en Technicus industriële elektriciteit aan bod.

Mogelijke vervolgopleidingen:

  • Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Energiemanagement, Energietechnologie, Ecotechnologie, Luchtvaart),
  • Nautische wetenschappen

Lessentabel.

5e6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, burgerschap
44
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde
22
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Wiskunde11
Project: Artistieke expressie – EcoFin11
Specifiek gedeelte
Elektriciteit21
Toegepaste Fysica (mechanica)1
Elektronica – project STEM108
Wiskunde11
Stage2
Vrije ruimte
Project economie2
Stage2
* modernisering secundair onderwijs 2024-2025