bouwtechnieken.

  • Studierichting die geschikt is voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in technologie, in het bijzonder in bouwkundige constructies.
  • Leerlingen werken immers niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen.
  • Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Bouwtechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken uitgebreid kennis met industriële technologie. In het specifiek gedeelte verkennen ze de wetenschappelijke basis van de technische vakken (toegepaste bouwkunde – constructieleer – materiaalkunde) en de praktische uitvoering ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan STEM-vaardigheden.

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Burgerschap
44
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen
22
Wiskunde11
BUB-coaching22
Frans11
Nederlands11
Engels11
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project: Artistieke expressie – EcoFin11
Specifiek gedeelte
Bouwtechnieken – STEM119
Wiskunde11
Bouw – project STEM – STEM-engineering21
Stage2
Vrije ruimte
Project economie2
Stage2
* 6de jaar wordt opgestart in het schooljaar 2025-2026