commerciële organisatie*.

Waarom kiezen voor Commerciële organisatie?

Met een sterke focus op praktijkervaring, stages en projectmatig leren, bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle overgang naar hoger onderwijs of directe instap in het professionele leven.

Je bent meer praktisch dan theoretisch ingesteld en hebt meer belangstelling voor praktijk dan voor theorie. In deze studierichting verwerf je inzichten in de algemene economie en bedrijfswetenschappen.

  • Je ontwikkelt competenties met betrekking tot de commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces.
  • Je leert op een professionele manier omgaan met klanten via diverse (online) communicatiekanalen.
  • Je verwerft inzichten in de algemene economie en bedrijfswetenschappen.
  • Je leert over de doelstellingen en de werking van ondernemingen.
  • Je leert over de personenbelasting, vennootschapsbelasting.
  • Binnen boekhouden en financieel beheer verdiep je je in accounting, debiteurenbeheer, kostprijsberekening.

De uitbreiding voor wiskunde gaat over financiële wiskunde.

Mogelijke vervolgopleidingen

Commerciële organisatie is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen, graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Lessentabel.

5e6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
44
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
22
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Frans11
Engels11
Nederlands11
Wiskunde11
Project: artistieke expressie – EcoFin11
Specifiek gedeelte
Economie22
Toegepaste economie64
Toegepaste informatica33
Nederlands / Frans / Engels22
Stage2
Vrije ruimte
Project economie2
Stage2
* onder voorbehoud