Sportbegeleiding.

  • Ben je sportief en gemotiveerd voor sporten en algemene vakken, dan is de studierichting Sportbegeleiding iets voor jou.

Deze studierichting wil geen specialisatie zijn in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport.
Verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, turnen, zwemmen …) en bewegingsopvoeding komen aan bod.
Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.
De tweede belangrijke pijler van deze studierichting zijn de theoretische vakken. De leerling wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van actieve vrije tijdsbeleving en is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden in functie van het begeleiden van kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun beweging en sportbeleving.

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
44
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
22
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Frans11
Engels11
Nederlands11
Wiskunde11
Project: artistieke expressie – EcoFin11
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie12
Toegepaste biologie11
Bewegingswetenschappen64
Sportbegeleiding54
Stage2
Vrije ruimte
Project economie2
Stage2
* modernisering secundair onderwijs in 2024-2025