gezondheidszorg.

  • Heb je interesse in de mens in al zijn aspecten?
  • Wil je mensen helpen en inspelen op allerhande behoeften van cliënten?
  • Ben je sociaal voelend en communicatief?
  • Ben je creatief en flexibel?
  • Ben je leergierig en nieuwsgierig?
  • Durf je verantwoordelijkheid opnemen?
  • Heb je een kritische ingesteldheid?

De nieuwe studierichting Gezondheidszorg bereidt leerlingen in eerste instantie voor op hoger onderwijs en biedt als back-up de mogelijkheid om toe te treden tot de arbeidsmarkt op basis van de competenties uit de beroepskwalificatie Zorgkundige en verzorgende.
Een aantal doelen en inhouden die herkenbaar zijn vanuit de ‘oude’ studierichting Sociale en technische wetenschappen, vinden we terug in doelen en inhouden uit de ‘toegepaste psychologie’. Vanuit de specifieke eindtermen wordt nu dieper ingegaan op andere wetenschapsdomeinen via de onderdelen ‘toegepaste filosofie’, ‘pedagogiek’ en ‘recht en deontologie’.
Vanuit de beroepskwalificaties is vooral de component ‘zorg’ aanzienlijk groter geworden.

Mogelijke vervolgstudies:

  • Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)
  • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)
  • Onderwijs

Lessentabel.

5e6e*
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, burgerschap
44
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
22
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Engels11
Frans11
Lichamelijk opvoeding22
Nederlands11
Wiskunde11
Project: artistieke expressie – EcoFin11
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie12
Toegepaste biologie11
Cluster indirecte zorg/voeding11
Opvoedkunde11
Verzorging55
Stage44
Vrije ruimte
Cluster indirecte zorg/voeding1
Opvoedkunde11
* modernisering secundair onderwijs in 2024-2025