wegenbouwmachinist.

Dit specialisatiejaar richt zich enerzijds tot het vervolmaken van het beroep van bouwplaatsmachinist en anderzijds tot het werken met specifieke machines in de wegeniswerken.
De vervolmaking in het beroep van bouwplaatsmachinist kan zeer divers zijn:

  • sloop- en recycling,
  • het plaatsen van rioleringen,
  • allerhande grond- en nivelleringswerken,
  • funderingstechnieken,
  • het plaatsen van ondergrondse kabels,
  • enz.

Een belangrijke meerwaarde binnen deze studierichting zijn onze nauwe samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, waardoor de kansen op onmiddellijke tewerkstelling sterk toenemen.
Bouwplaatsmachinisten en wegenbouwmachinisten zijn namelijk knelpuntberoepen. De praktijk bestaat uitsluitend uit stages in bedrijven of het uitvoeren van projecten.

Lessentabel.

Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
PAV6
Engels2
Specifiek gedeelte
Stage16
Praktijk Bouw6
Theorie Bouw 2
Complementair gedeelte