dakwerken.

  • Onder begeleiding oefen je je in daktimmerwerk, dakdekken en dakdichting.
  • Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken
  • Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek

Al doende word je een allround dakdekker die verschillende types daken (hellend, plat) dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen.
Ook het installeren van lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, waterafvoer, bliksemafleiders… staan op het programma.

Projecten:

  • Opleiding dakdekken – VDAB
  • Stofbestrijdingstechnieken
  • Opleiding platte daken -VDAB
  • Milieubewust en ergonomisch werken in de bouw

Lessentabel.

Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
PAV6
Engels2
Specifiek gedeelte
Praktijk Bouw
Stage Bouw16
TV Bouw4
Complementair gedeelte
CA Praktijk Bouw4