kinderzorg.

  • Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar.
  • Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.
  • Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden.
  • Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….

Projecten

  • Organisatie Halloweenfeest (GIP)
  • Organisatie Paasfeest (GIP)
  • Organisatie kinderopvang
  • Kindergrime
  • Baby’s op bezoek in de klas
  • Stage

Lessentabel.

Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
PAV6
Engels2
Specifiek gedeelte
PV/TV Huishoudkunde / verzorging / opvoedkunde/expressie (incl stage)20
Complementair gedeelte
CA stage4