thuis- & bejaardenzorg.

 • Je specialiseert je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.
 • Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep.
 • Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij.
 • Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.
 • Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
 • Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
 • Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Projecten

 • Organisatie seniorenfeest (GIP)
 • Bezoek tentoonstelling dementie
 • Ziekenhuisbezoek – interne werking
 • Werkplekleren WZC Ter Leen
 • Gastsprekers op de klasvloer (stomazorg, diabetes, …)

Lessentabel.

Levensbeschouwing 2
Lichamelijk opvoeding2
PAV6
Engels2
Specifiek gedeelte
PV/TV Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde/expressie (incl. stage)20
Complementair gedeelte
CA Stage4