basiszorg en ondersteuning.

  • Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden.
  • Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
  • Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn. Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Projecten:

  • Organisatie en deelname modeshow
  • Bezoek tentoonstelling dementie
  • Werkplekleren WZC Ter Leen
  • Rode neuzendag
  • Voorleesweek in basisschool
  • Catering bij schoolse activiteiten
  • Stages

Lessentabel.

Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, economie, aardrijkskunde

3
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap, artistieke expressie
6
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Specifiek gedeelte
Indirecte zorg2
Voeding3
Opvoedkunde3
Verzorging2
Stage8
Vrije ruimte
Basiszorg en ondersteuning2