bouwplaatsmachinist.

  • je leert bulldozers, walsen, laders, graaf-, nivelleer- en afwerkmachines besturen
  • je leert manoeuvreren, lasten laden, vervoeren/verplaatsen en lossen of neerlaten terwijl je rekening houdt met de werfactiviteiten van de andere bouwvakkers.
  • klemtoon ligt op precisie, voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Algemene richtlijnen voor veilige werkmethodes en algemene veiligheidsmaatregelen komen voortdurend aan bod.
  • je verwerft ook basiskennis over de bouw, de aandrijving en het onderhoud van deze bouwplaatsmachines. Bovendien leer je kleine defecten herstellen.

Projecten:

  • Uitvoeren van afbraak-, grond-, funderings- en bestratingswerken
  • Rioleringswerken, grondverplaatsingen, nivelleringswerken, drainages…
  • Maken van greppels, het plaatsen van putten, boordstenen en klinkers, het trekken van taluds, …

Lessentabel.

Cluster PIT (flexibel leertraject)
PAV, Engels
CA PC bouw + PAV

6
2
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
Specifiek gedeelte
Praktijk autotechniek/bouw3
Praktijk bouw6
Stage bouw8
TV Bouw/autotechniek7