bouwplaatsmachinist.

  • je leert bulldozers, walsen, laders, graaf-, nivelleer- en afwerkmachines besturen
  • je leert manoeuvreren, lasten laden, vervoeren/verplaatsen en lossen of neerlaten terwijl je rekening houdt met de werfactiviteiten van de andere bouwvakkers.
  • klemtoon ligt op precisie, voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Algemene richtlijnen voor veilige werkmethodes en algemene veiligheidsmaatregelen komen voortdurend aan bod.
  • je verwerft ook basiskennis over de bouw, de aandrijving en het onderhoud van deze bouwplaatsmachines. Bovendien leer je kleine defecten herstellen.

Projecten:

  • Uitvoeren van afbraak-, grond-, funderings- en bestratingswerken
  • Rioleringswerken, grondverplaatsingen, nivelleringswerken, drainages…
  • Maken van greppels, het plaatsen van putten, boordstenen en klinkers, het trekken van taluds, …

Lessentabel.

Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, economie, aardrijkskunde

3
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap, artistieke expressie
6
Levensbeschouwing2
Lichamelijk opvoeding2
Nederlands1
Specifiek gedeelte
Bouwplaatsmachinist (projectwerking, theorie en praktijk)10
Stage8
Vrije ruimte
Bouwplaatsmachinist2