ruwbouw.

  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen van bouwkundige plannen en heeft hiervoor de nodige vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;
  • is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;
  • is geïnteresseerd in bouwgerelateerde ICT-toepassingen;
  • is bereid om competenties aan te leren die nodig zijn voor het realiseren van bouwconstructies

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het realiseren van (eigen) ontwerpen met betrekking tot ruwbouw.

  • Leerlingen voeren daarom binnen een residentiële context allerhande bouwtechnieken uit zoals metselwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk en plaatsing van isolatiematerialen.
  • Ruwbouw wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Lessentabel.

Cluster PIT* (flexibel leertraject)
PAV, Engels
CA PV Bouw + PAV

6
2
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Specifiek gedeelte
Bouw7
Praktijk Bouw10
Stage Bouw7

* PIT= planmatig en interactief leren, gericht op transfer / PV= praktische vakken / PAV= project algemene vakken