onthaal, organisatie en sales.

  • studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen (Nederlands, Frans en Engels)
  • zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren

De opleiding stoomt je klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk. Je leert de PC vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad…. Ook andere secretariaatsvaardigheden oefen je in (telefonische communicatie, postverwerking…).
Je leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, en sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht staan eveneens op het programma.

Projecten

  • Mini-onderneming
  • Talent4Event
  • Stage

Lessentabel.

Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, economie, aardrijkskunde

3
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap, artistieke expressie
6
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands1
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie2
Toegepaste informatica2
Nederlands1
Frans2
Engels1
Duits2
Stage8
Vrije ruimte
Toegepaste economie2