sportwetenschappen.

  • Leerlingen in deze studierichting zijn gemotiveerd om wetenschappen en hun toepassingen te bestuderen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten.
  • Ze ontwikkelen daarbij een breed bewegingsprofiel (KLUSCE) én bereiken een gevorderd niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten.
  • Focus ligt op het verbreden en verdiepen van hun technische en tactische bewegingsspecifieke competenties. Dit doen ze binnen drie bewegingsdomeinen: het individuele-, interactieve- en ritmisch-expressieve domein.

Deze richting focust op het bestuderen van wetenschapsdomeinen. Leerlingen
beoefenen verschillende bewegings- en sportactiviteiten en krijgen zo een
dieper inzicht in toegepaste wetenschappen. De combinatie van deze twee
vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Sportwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de
volgende studierichting in de derde graad:

  • Sportwetenschappen

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, vreemde talen, geschiedenis, burgerschap
88
Cluster Wetenschappen – STEM
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen, STEM
44
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Wiskunde22
Frans11
Nederlands11
Engels11
Project: artistieke expressie – toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Biologie – chemie – fysica33
Bewegingswetenschappen33
Vrije ruimte
SPORT22