natuurwetenschappen.

  • Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde
  • Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren
  • Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal
  • De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken
  • Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken
  • Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Biotechnologische en Chemische wetenschappen
  • Moderne talen – Wetenschappen
  • Technologische wetenschappen en Engineering
  • Wetenschappen – Wiskunde

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, vreemde talen, geschiedenis, burgerschap
88
Cluster Wetenschappen – STEM
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica, technologie, STEM
44
BUB-coaching + SC 5 – sociaal-relationele competenties22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Wiskunde22
Frans11
Nederlands11
Engels11
Optiepakket: Wiskunde*2
Project: Artistieke expressie – toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Biologie11
Chemie21
Fysica22
Informaticawetenschappen1
Vrije ruimte
T-lab/Pop-up/Klassieke talen22
* in het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) wordt het optiepakket in het 4e jaar aangeboden.