moderne talen.

  • voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse, zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen,
  • voor zij die nieuwsgierig zijn naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is
  • lezen graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen.

Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Moderne talen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Economie – Moderne talen
  • Latijn – Moderne talen
  • Moderne talen – Wetenschappen
  • Taal-en communicatiewetenschappen

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, vreemde talen, geschiedenis, burgerschap
66
Cluster Wetenschappen – STEM
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM
66
BUB-coaching22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Wiskunde/STEM22
Frans11
Nederlands11
Engels11
Chemie/fysica/bio/STEM1
Optiepakket: wetenschappen*2
Project: artistieke expressie – toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Nederlands11
Engels11
Frans11
Duits22
Vrije ruimte
STEM-lab/Pop-up/T-lab21

* in het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) wordt het optiepakket in het 4e jaar aangeboden.