humane wetenschappen.

  • Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte
  • Je bent geĆÆnteresseerd in je eigen gedrag en dat van anderen
  • Je bent bereid je eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen
  • Je verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement
  • Je wil nadenken over essentiĆ«le levensvragen
  • Je bent nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur
  • Je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen
  • Je bent geboeid door de actualiteit

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.
Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Humane wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de studierichting Humane wetenschappen in de derde graad.

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal en Cultuur
Nederlands, vreemde talen, geschiedenis, burgerschap
88
Cluster Wetenschappen – STEM
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen, technologie, STEM
44
BUB-coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven) + SC 5 – sociaal-relationele competenties22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Wiskunde22
Frans11
Nederlands11
Engels11
Project: artistieke expressie – toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Gedragswetenschappen32
Filosofie11
Cultuurwetenschappen12
Kunstbeschouwing11
Vrije ruimte
T-lab/STEM-lab/Pop-up/Labo22