Economische wetenschappen.

Studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde).

Economische wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad.

  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie – Moderne Talen
  • Economie – wiskunde

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, vreemde talen, geschiedenis, burgerschap
812
Cluster Wetenschappen – STEM
Aardrijkskunde, wiskunde, biologie, fysica, chemie, STEM
44
BUB-coaching + SC 5 – sociaal-relationele competenties22
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Wiskunde22
Frans11
Nederlands11
Engels11
Chemie/biologie/fysica/STEM1
Optiepakket: wiskunde*2
Project: artistieke expressie – toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Economie22
Informaticawetenschappen1
Bedrijfswetenschappen22
Vrije ruimte
T-lab/STEM-lab/Pop-up/Labo22
* in het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) wordt het optiepakket in het 4e jaar aangeboden.