ruwbouw.

  • is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen van bouwkundige plannen en heeft hiervoor de nodige vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;
  • is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;
  • is geïnteresseerd in bouwgerelateerde ICT-toepassingen;
  • is bereid om competenties aan te leren die nodig zijn voor het realiseren van bouwconstructies;

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het realiseren van (eigen) ontwerpen met betrekking tot ruwbouw.

  • Leerlingen voeren daarom binnen een residentiële context allerhande bouwtechnieken uit zoals metselwerk, bekisting, ijzervlechtwerk, betonwerk en plaatsing van isolatiematerialen.
  • Ruwbouw wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Domein – STEM, mogelijk vervolg:

  • arbeidsmarkt
  • beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding
  • Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op HO

Lessentabel.

5e6e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, economie, aardrijkskunde
33
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap, artistieke expressie
66
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Nederlands11
Specifiek gedeelte
Ruwbouw (projectwerking, theorie en praktijk)1410
Stage48
Vrije ruimte
Ruwbouw22
* modernisering secundair onderwijs schooljaar 2024-2025