basiszorg & ondersteuning.

 • Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden.
 • Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
 • Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.
 • e leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Domein – maatschappij en welzijn, mogelijk vervolg:

 • arbeidsmarkt
 • beroepsgerichte Se‐n‐Se‐opleiding
 • Se‐n‐Se‐opleiding als voorbereiding op HO

Projecten:

 • organisatie en deelname modeshow
 • bezoek tentoonstelling dementie
 • werkplekleren WZC Ter Leen – stage
 • gezondheidsdag (CavAH!?)
 • voorleesweek in basisschool
 • catering bij schoolse activiteiten

Lessentabel.

5e6e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, economie, aardrijkskunde
33
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap, artistieke expressie
66
Levensbeschouwing22
Lichamelijk opvoeding22
Nederlands11
Specifiek gedeelte
Indirecte zorg32
Voeding23
Opvoedkunde33
Verzorging22
Stage88
Vrije ruimte
Basiszorg en ondersteuning22
*modernisering secundair onderwijs schooljaar 2024-2025