bouwplaatsmachinist.

In deze opleiding leer je bulldozers, walsen, laders, graaf-, nivelleer- en afwerkmachines besturen. Je leert manoeuvreren, lasten laden, vervoeren/verplaatsen en lossen of neerlaten terwijl je rekening houdt met de werfactiviteiten van de andere bouwvakkers. De klemtoon ligt op precisie, voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Algemene richtlijnen voor veilige werkmethodes en algemene veiligheidsmaatregelen komen voortdurend aan bod. Vanzelfsprekend verwerf je ook basiskennis over de bouw, de aandrijving en het onderhoud van deze bouwplaatsmachines. Bovendien leer je kleine defecten herstellen.

Projecten:

  • Uitvoeren van afbraak-, grond-, funderings- en bestratingswerken
  • Rioleringswerken, grondverplaatsingen, nivelleringswerken, drainages…
  • Maken van greppels, het plaatsen van putten, boordstenen en klinkers, het trekken van taluds, …

Lessentabel.

5e6e*
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, economie, aardrijkskunde
33
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap, artistieke expressie
66
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands11
Specifiek gedeelte
Bouwplaatsmachinist (projectwerking, theorie en praktijk)1410
Stage48
Vrije ruimte
Bouwplaatsmachinist22
* modernisering secundair onderwijs schooljaar 2024-2025