wellness & lifestyle.

  • Is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • Is ge├»nteresseerd in de levensloopfasen van de mens;
  • Is begeesterd door trends in haar- en lichaamsverzorging;
  • Wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken: het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging en bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen;
  • Is bereid zijn/haar communicatieve vaardigheden in moderne talen en het gebruik van vakterminologie in Engels en Frans functioneel aan te scherpen.

De studierichting wellness en lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging.

Wellness en lifestyle wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Logische studiekeuze in de 3de graad : Wellness en lifestyle uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde graad:

  • Wellness en schoonheid

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands – Frans – Engels – Geschiedenis – Burgerschap
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde – Wiskunde – Natuurwetenschappen
98
Wiskunde11
Frans11
Nederlands11
Engels11
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project: Artistieke expressie – Toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie32
Toegepaste biologie1
Wellness en schoonheid99
T-lab (Engels/Frans)1
Vrije ruimte
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)22