elektrotechnieken – e-STEM.

  • Is geschikt voor leerlingen met interesse in technologie en in het bijzonder in residentiële, tertiaire en industriële elektrische toepassingen
  • De leerlingen werken niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technische realisaties. Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en ontwerpen en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Elektrotechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en maken ook uitgebreid kennis met industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een wetenschappelijke basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica) en de praktische uitvoering zoals beschreven in de onderliggende beroepskwalificatie(s). Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan STEM-vaardigheden.

Logische studiekeuze in de 3de graad: electrotechnieken uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Elektronicatechnieken – Elektrotechnieken – Industriële ICT- Podiumtechnieken

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Burgerschap
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen
98
Wiskunde11
Frans11
Nederlands11
Engels11
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project: Artistieke expressie – toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Elektriciteit22
Toegepast fysica (Mechanica)1
Project STEM (STEM-engineering)11
Elektrotechnieken88
Wiskunde11
Vrije ruimte
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)22