maatschappij & welzijn.

  • Is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)-gedrag en dat van anderen;
  • Is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
  • Is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
  • Is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
  • Wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
  • Wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
  • Wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
  • Is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.
Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Logische studiekeuze in de 3de graad: “Maatschappij en welzijn” uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Gezondheidszorg
  • Opvoeding en begeleiding

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Burgerschap
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen
98
Wiskunde11
Frans11
Nederlands11
Engels11
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project: Artistieke expressie – Toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Toegepaste psychologie32
Toegepaste biologie1
Indirecte zorg + GC22
Voeding + GC22
Opvoedkunde + GC23
Verzorging + GC33
Vrije ruimte
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven)22