sport.

  • Leerlingen in deze studierichting ontwikkelen een breed bewegingsprofiel (KLUSCE). Dit betekent dat ze uitblinken in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sportdisciplines.
  • Sportbegeleiders zijn vaardig zowel op technisch als tactisch niveau.
  • Zijn ook gemotiveerd en bekwaam om wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen in hun begeleiding en ondersteuning te integreren.

In deze studierichting leren jongeren begeleidende en ondersteunende taken opnemen in verschillende bewegings- en sportcontexten zoals jeugdwerking en sportclubs. Ze bestuderen deze rollen grondig en kunnen zo vlot doorstromen naar een professionele bachelor.

Logische studiekeuze in de 3de graad : Sport uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde graad :

  • Sportbegeleiding

Lessentabel.

3e4e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis, Burgerschap
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen
98
Wiskunde11
Frans11
Nederlands11
Engels11
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Project: Artistieke expressie – Toegepaste informatica11
Specifiek gedeelte
Toegepaste Biologie1
Toegepaste Psychologie32
Bewegingswetenschappen45
Sport55
Vrije ruimte
BUB-coaching (Begeleid uitdiepen en bijschaven)22