A-stroom / kaz-klas.

In de eerste graad a-stroom starten we met de brede basisvorming. In het eerste jaar ligt het basispakket van 27 lesuren wettelijk vast. De overige 5 uur vult elke leerling op campus Herzele in met enerzijds voor 3 uur een keuze uit de opties Latijn, STEM, sport of MENS en anderzijds voor 2 uur BUB-coaching.

Tijdens de BUB-uren is er ruimte voor remediëring en uitdieping van de leerstof.

Een eerste belangrijk moment is de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Het GO! atheneum Herzele wil deze overstap zo vlot mogelijk laten verlopen:

  • leerlingen van het 1ste jaar hebben nog steeds ‘hun’ klas. Slechts voor een aantal specifieke vakken zoals bijvoorbeeld plastische opvoeding en techniek hoeven zij naar een vaklokaal uit te wijken;
  • de leerlingen van de 1ste graad kunnen nog zichzelf zijn op een aparte speelplaats en een gezellige groene speelweide;
  • een eigen leerlingenraad met als doel inspraak te hebben in het beleid van de school;
  • overleg tussen de leerkrachten van de basisschool en de leerkrachten van de 1ste graad van het GO! atheneum Herzele.

In het tweede jaar a-stroom bestaat het basispakket uit 25 lesuren, 2 uur BUB-coaching en kunnen de leerlingen voor de resterende 5 uur kiezen uit de optie Latijn, STEM, sport, Mens, techniek, zorg of ondernemen.

b-stroom / oriëntatieklas.

  • leer jij graag al doende en op jouw eigen tempo?
  • liggen jouw talenten in het leren van een ‘echt (afstuderen = werk) beroep’?
  • heb je zelf graag jouw leerproces in handen en beslis je zelf graag of je daar veel of weinig hulp bij nodig hebt?

Geen probleem, in de oriëntatieklas begeleiden wij jou stap voor stap!