eerste leerjaar / A-stroom.

Basisvorming.

In de eerste graad a-stroom werken we verder met de brede basisvorming. In het eerste jaar ligt het basispakket van 27 lesuren wettelijk vast. De overige 5 uur vult elke leerling in met enerzijds voor 3 uur een keuze uit de opties Latijn, STEM, sport of MENS en anderzijds voor 2 uur BUB-coaching.

Onder BUB-coaching wordt verstaan ‘begeleid uitdiepen en bijschaven’ van de leer-, sociaal-relationele en digitale competenties onder begeleiding van de coaches.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen & Techniek
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Crea & art2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven) – LIST (Lezen IS Top)2
Keuzegedeelte3

Keuzegedeelte.

Het pakket basisvorming wordt aangevuld met een keuzegedeelte van 3 lesuren per week.