MENS.

  • Mens – Expressie – Natuur – Samenleving
  • Voor leerlingen met een hart voor mens, natuur en dier
  • Domeinverkennend werken voor duurzaamheid, ondernemen, zorg en cultuur
  • Voor leerlingen die creatief en gefascineerd zijn door kunst en cultuur
  • Voor leerlingen die begaan zijn met wat er in de wereld gebeurt en volg de actualiteit
  • Nadruk op gezonde voeding en levensstijl
  • Communicatieve vaardigheden

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen & Techniek
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde
9
Coaching3
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Crea & art2
BUB 2
Keuzegedeelte5