MENS.

  • Mens – Expressie – Natuur – Samenleving
  • Voor leerlingen met een hart voor mens, natuur en dier
  • Domeinverkennend werken rond duurzaamheid, ondernemen, zorg en cultuur
  • Voor leerlingen die creatief en gefascineerd zijn door kunst en cultuur
  • Voor leerlingen die begaan zijn met wat er in de wereld gebeurt en de actualiteit volgen
  • Nadruk op gezonde voeding en levensstijl
  • Communicatieve vaardigheden

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen & Techniek
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Crea & art2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven) – LIST (Lezen IS Top)2
Keuzegedeelte3