sport.

  • Ontwikkelen van basiseigenschappen: kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, co├Ârdinatie en evenwicht
  • Basiseigenschappen: toepassen in alledaagse en niet-alledaagse sporten
  • Vanaf 3e jaar: Sportwetenschappen (doorstroom) – Sport (dubbele finaliteit)
  • Continu├»teit tot en met het 6e jaar

Basispakket.

Cluster Taal & Cultuur
Engels, Frans, Nederlands, geschiedenis
9
Cluster Wetenschappen & Techniek
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek, wiskunde
9
Coaching (leer- en digitale competenties)3
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Crea & art2
BUB-coaching (Begeleid Uitdiepen en Bijschaven) – LIST (Lezen IS Top)2
Keuzegedeelte3