tweede leerjaar / b-stroom.

Basisvorming.

In het 2e jaar Ontwikkelingsklas bestaat het basispakket uit 20u algemene vorming, aangevuld met 10u keuzegedeelte (economie & organisatie / maatschappij & welzijn of Stem-technieken).

Hierbij is ook een uitbreiding voorzien van 2 lesuren BUB-coaching (Begeleid uitdiepen en bijschaven).

Cluster Taal & Cultuur + wetenschappen12
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Crea2
Atelier2
BUB-coaching2
Basisoptie10

Basisopties.

Het basispakket algemene vorming wordt aangevuld met 10 lesuren keuzegedeelte economie & organisatie / maatschappij & welzijn of STEM-technieken.