sociaal-technische wetenschappen.

  • Heb je interesse in de mens in al zijn aspecten?
  • Ben je sociaal voelend en empathisch?
  • Ben je creatief en flexibel?
  • Ben je leergierig en nieuwsgierig?
  • Durf je verantwoordelijkheid opnemen?
  • Heb je een kritische ingesteldheid?

Je krijgt een brede vorming op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. We vertrekken steeds vanuit de mens en zijn omgeving. In het vak opvoedkunde bestudeer je het menselijk gedrag en de interactie met de omgeving. Tijdens de lessen huishoudkunde verdiepen we onze relatie met voeding. We vertrekken steeds vanuit wetenschappelijke inzichten. De theorie pas je telkens toe in de praktijk: je leert activiteiten organiseren en maaltijden samenstellen. Je leert omgaan met verschillende doelgroepen.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke vakken (biologie, chemie en fysica), waar je de concrete toepassingen van de theorie onderzoekt.

Lessentabel.

6e
Cluster Taal en Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis
4
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
2
BUB-coaching2
Levensbeschouwing2
Engels1
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands1
Specifiek gedeelte
TV/PV Huishoudkunde/opvoedkunde9
Muzikale opvoeding2
Plastisch opvoeding
AV/TV Biologie/toegepaste biologie2
Toegepaste chemie3
Toegepaste economie2
Toegepaste fysica1