lichamelijke Opvoeding & sport.

  • Ben je sportief en gemotiveerd voor sporten en algemene vakken, dan is de studierichting Lichamelijke opvoeding en Sport iets voor jou.
  • Deze studierichting wil je laten kennismaken met een ruim toepassingsgebied binnen de lichamelijke opvoeding en sport.
  • Naast de sporttechnische competenties, is er ook aandacht voor het beleven van beweging, de bewegingscultuur van de vrije tijd, fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels, waarden en normen.
  • Verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, turnen, zwemmen …) en bewegingsopvoeding komen aan bod.
  • De tweede belangrijke pijler van deze studierichting zijn de theoretische vakken: theorie van de sport en wetenschappelijke vorming.

Lessentabel.

6e
Cluster Taal & Cultuur
Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis
4
Cluster Wetenschappen
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen, wiskunde
2
BUB-coaching (begeleid uitdiepen en bijschaven)2
Levensbeschouwing2
Engels1
Frans1
Lichamelijk opvoeding2
Nederlands1
Specifiek gedeelte
AV Sport/KV/Hedendaagse dans12
Stage Sport2
AV/TV Biologie/Toegepaste biologie1
Complementair gedeelte
CA Project Sport
New Games1
TV Toegepaste economie2
IT-lab1