3de & 4de jaar.

De studierichtingen uit deze finaliteit bereiden de leerlingen voor op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt.

In de 2e graad van de arbeidsgerichte finaliteit kan gekozen worden voor één van onderstaande studierichtingen.