zorg & welzijn.

  • Is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
  • Is ge├»nteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
  • Is ge├»nteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;
  • Wil graag anderen helpen;
  • Wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
  • Is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
  • Is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen;
  • ….

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen.
Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Logische studiekeuze in de 3de graad: Zorg en welzijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn
  • Basiszorg en ondersteuning

Lessentabel.

3e4e
Cluster PIT
Wiskunde, natuurwetenschappen, toegepaste informatica, aardrijkskunde, STEM
44
Cluster PIT
Nederlands, Engels, geschiedenis, burgerschap
55
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Artistieke expressie1
Specifiek gedeelte
Voeding44
Opvoedkunde66
Indirecte zorg55
Verzorging22
Vrije ruimte
Project: STEAM12
BUB-coaching (Begeleid, Uitdiepen en Bijschaven)1
*: bijkomende onderdelen van sleutelcompetenties afhankelijk van de invulling binnen de cluster