zorg & welzijn.

  • Is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
  • Is ge├»nteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
  • Is ge├»nteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;
  • Wil graag anderen helpen;
  • Wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
  • Is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
  • Is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen;
  • ….

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen.
Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Logische studiekeuze in de 3de graad: Zorg en welzijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn
  • Basiszorg en ondersteuning

Lessentabel.

3e4e
Cluster PIT
Basisvorming, Engels, TV Zorg & Welzijn
1212
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Projecten – 21th century *
SC6 – STEM
SC16 – cultureel bewustzijn en culturele expressie
22
Specifiek gedeelte
Gezondheid, Zorg en welzijn11
Generieke competenties11
Indirecte zorg en voeding88
(Ped)agogisch handelen66
*: bijkomende onderdelen van sleutelcompetenties afhankelijk van de invulling binnen de cluster